NASA podrobne opisuje plány postaviť vznášajúci sa robotický vlak na Mesiaci | Zenithudn

An artist

Znie vznášajúci sa robot cvičiť na Mesiaci pritiahnuté za vlasy? Zdá sa, že NASA si to nemyslí, pretože agentúra práve dala súhlas na dodatočné financovanie štúdie, ktorá sa bližšie zaoberá týmto konceptom.

Projekt s názvom „Flexible Levitation on a Track“ (FLOAT) bol presunutý do druhej fázy programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), ktorého cieľom je vyvinúť „sci-fi“ projekty pre budúci vesmírny prieskum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *